Danish Society of Neuroradiology


Officielle Danske:Autorisationsloven (tidligere Lægeloven):  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121913


Røntgenregulativet:  http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B19980097505


Sundhedsloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054


Pakkeforløb for kræft i hjernen:  Pakkeforløb for hjernekræft


Pakkeforløb for hoved og halskræft: Pakkeforløb for hoved- halskræft


Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype:  Pakkeforløb for metastaser


Pakkeforløb for kræft i øjnene og orbita:  Pakkeforløb for orbitakræft


Pakkeforløb for kræft hos børn: Kræft hos børn


Regionernes strategi for telemedicin 2011:  Regionernes telemedicinstrategi 2011


Den Danske Kvalitetsmodel: IKAS


Ministeriet for sundhed og forebyggelse: http://www.im.dk/


Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/


SKS koder: SKS ønsker


Statens Institut for Strålebeskyttelse: http://www.sis.dk/


Danske Regioner: http://www.regioner.dk/