Officielle Danske:Autorisationsloven (tidligere Lægeloven):  Autorisationsloven


Røntgenregulativet:  Røntgenregulativ


Sundhedsloven:  Sundhedslov


Pakkeforløb for kræft i hjernen (SST): Hjernekræft


Pakkeforløb for hoved og halskræft (SST): Hoved- halskræft


Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (SST):  Metastaser


Pakkeforløb for kræft i øjnene og orbita (SST):  Orbitakræft


Pakkeforløb for kræft hos børn (SST): Kræft hos børn


Regionernes strategi for telemedicin 2011:  Regionernes telemedicinstrategi 2011


Den Danske Kvalitetsmodel: IKAS


Ministeriet for sundhed og forebyggelse: IM


Sundhedsstyrelsen: SST


SKS koder: SKS-browser


Strålebeskyttelse (SST): Strålebeskyttelse


Danske Regioner: Regioner