Danish Society of Neuroradiology


Foreninger, organisationer og kongresarrangører:
Dansk Radiologisk Selskab: http://www.drs.dk/


Dansk Neurokirurgisk selskab: http://www.dnks.dk


Dansk Neurologisk Selskab: http://www.neuro.dk/


Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans:  http://www.dsmmr.dk


Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase: http://www.dsth.dk/index.html


Nordisk Forening for Neuroradiologi:  http://www.nsnr.org


Norsk Nevroradiologisk Forening: http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-nevroradiologisk-forening/


Svensk forening for Neuroradiolgi: http://www.sfnr.org


Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie: http://www.dgnr.org/


European Society of Neuroradiology: http://www.esnr.org


ESMRMB, European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology:  http://www.esmrmb.org/


ISMRM International Society for Magnetic Resonance in Medicine:. http://www.ismrm.org/


Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging: http://www.emricourse.org/


UEMS: http://www.uemsradiology.eu/


ESHNR, European Society of Head and Neck Radiology: http://www.eshnr.eu/society/about-eshnr/


European Stroke Conference: http://www.eurostroke.org/default.html


American Society of Head and Neck Radiology: http://www.ashnr.org/


American Society of Neuroradiology: http://www.asnr.org/


American Society of Functional Neuroradiology: http://www.asfnr.org/


World Federation of Neuroradiological Societies (WFNRS): http://www.wfnrs.org/


World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology: http://www.wfitn.org/


ESMINT: European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy: http://esmint.eu/


ABC-WIN Seminar: http://abcwin-seminar.com/


International Society for the Study of Vascular Anomalies: http://www.issva.org/


LINNC course: http://www.linnc.com/


International Society for Neurovascular Diseases: http://www.isnvd.org