Bliv medlem


Som ordinære medlemmer optages radiologer eller andre læger, der gennem deres arbejde, uddannelse eller forskning har vist interesse for neuroradiologi. Nye medlemmer skal selv sørge for at melde sig ind i de videnskabelige selskaber, dette foregår via

Min Side på www.laeger.dk.


For kommende medlemmer, der ikke er medlem af lægeforeningen, kan dette link benyttes.


Indmeldelsen vil herefter blive godkendt af selskabets administrator​.


Medlemmer af Dansk Neuroradiologisk Selskab bliver automatisk medlem af Nordisk Forening for neuroradiologi, og der bliver

opkrævet et fælles kontingent for de to medlemskaber.